ČOKOLÁDA V ČESKOSLOVENSKU

  • Mi 13. 3. - So 12. 5.
  • 10:00 - 17:00
  • výstava
  • Muzeum města Tišnova
  • dle nabídky
Putovní výstava.

Výstava zachycující dějiny výroby a prodeje čokolády na území Československa. Čokoládový a cukrovinkářský průmysl patřil mezi nejvýznamnější odvětví potravinářského průmyslu v Československu. Díky své dlouhé tradici, která se začala budovat již od poloviny 19. století, postupným zakládáním více továren na výrobu čokolády v dobové Rakousko-uherské monarchii (v roce 1892 bylo na území monarchie již 190 továrních podniků s čokoládou, z čehož bylo 40 továren na čokoládu), měl již v období po konci první světové války nálepku tradiční tovární výroby.
Mezi tradiční velké výrobce čokolády v Československu patřily takové značky jako pražská RUPA, ZORA v Olomouci, Koukol a Michera v Kutné hoře, Küfferle v Rohatci, Jordan und Timaeus v Podmoklý, Velim ve Velimy, Fiedor v Ostravě, Stollwerck v Bratislavě či Fischer Figaro v Trnavě. Na území Slovenska postupně do roku 1948 vzniká kromě tradičních výrobců čokolády Stollwerck a Figaro množství nových podniků, jako Oscar Pischinger, Mojšovič, Kohout a Degenring, Ladislav Kirth, Štefan Kolman, CY-PA v Bratislavě, AŠAB ve Skalici, Bratři Studeníci V. Wagner a Josef Marko v Trnavě, Arta, Štefan Paserín, Pamlsky v Piešťanech, JA-PA v Čadci, František Šindelka a Pribil v Ružomberku, Tatranka v Liptovském Hrádku, RI-SO v Rimavské Sobotě, Jozef Gööz , Lo-La a RO-KO v Košicích.
Tato putovní výstava je ze sbírek Múzea Obchodu Bratislava.

 

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.