KE KOŘENŮM TIŠNOVA A JEŠTĚ O NĚCO HLOUBĚJI

  • Fr 31. 5. - So 15. 9.
  • 00:00 - 00:00
  • výstava
  • Muzeum města Tišnova
  • dle nabídky
 
Nové archeologické nálezy na Tišnovsku

Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče z Brna vznikla výstava mapující nové archeologické nálezy na Tišnovsku.
První část výstavy s názvem KE KOŘENŮM TIŠNOVA představí ojedinělý nález torza mostu nalezeného nedaleko Tišnovského nádraží. Most je datován do 12. století a dozvíte se i jakou metodou se stáří dřevěných archeologických nálezů určuje, jaké byly použity tesařské postupy nebo jak vůbec vypadalo okolí mostu, současného nádraží, před více než 800 sty lety. 
Druhá část výstavy s názvem A JEŠTĚ O NĚCO HLOUBĚJI nás seznámí hned s pěti lokalitami na Tišnovsku. 1. Hradčany u Tišnova/Sentice – K Čebínu, 2. Železné – Záhomí, 3. Tišnov – Dobrovského/Horova, 4. Tišnov – Brněnská/Wagnerova, 5. Tišnov – Černohorská/Dlouhá. Přijďte se dozvědět, kde byly nálezy kultury s vypíchanou keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou, kde byla žárová pohřebiště, sídlištní jámy, zásobní jámy, hrnčířská pec s předpecní jámou nebo třeba provrtané jantarové korálky. Nálezy nás zavedou do doby popelnicových polí (1300-850 př. n. l.), do starší doby železné – halštatské (800-450 př. n. l.) a mladší doby železné – laténské (450 př. n. l.).
Autorem výstavy je Mgr. Michal Přichystal

Další informace na webu muzea. 

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.