Martin Mejstřík

  • Di 12. 11.
  • 19:00 - 21:00
  • Přednáška
  • Kino Svratka Tišnov
  • 89 Kč

Setkání s významnou osobností studentského hnutí Sametové revoluce.

„To, že se vysokoškoláci stali rozbuškou procesu, který nakonec vedl ke konci čtyřicetileté komunistické diktatury, nebyla náhoda. Studenti byli připraveni. Spojoval je odpor vůči všem absurdním projevům totalitního režimu. Mnozí již před listopadem 1989 trpělivě a statečně pracovali na tom, aby se do naší země vrátil fungující demokratický řád. Chtěli konečně žít normálním svobodným životem. Byl jsem jedním z nich. Rozhodl jsem se své zážitky z dob hluboké totality a následně porevolučních let předat nejen pamětníkům revoluce, ale i mladým lidem“, říká Martin Mejstřík, který byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989.

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.