Seminář s Šárkou Mikovou ,, Co z nich bude.“

  • Do 7. 3.
  • 17:30 - 20:30
  • seminář
  • kino Svratka
  • 400,-

Akce se uskuteční ve čtvrtek dne 7.3. 2024 od 17.30 do 20.30 (s přestávkou).

Seminář „Co z nich bude?“ je určen rodičům, kteří přemýšlejí nad výchovou svých dětí v dlouhodobém horizontu. Přestože se snaží s dětmi zvládat každodenní výzvy, záleží jim také na tom, jak jejich výchovné postupy ovlivní dítě do budoucna. Chtějí, aby se z jejich dítěte stal spokojený a úspěšný dospělý, a uvědomují si, že je důležité ve výchově respektovat jeho osobnost. Dát dítěti autonomii ale od rodičů vyžaduje odvahu překonávat vlastní nejistotu. Pro rodiče je těžké zůstat klidný, když se dítě vzteká. Je obtížné hájit dítě před lidmi, kteří zpochybňují způsob, jakým ho rodič vychovává. Má-li navíc dítě jinou povahu, rodiče nevidí jasně, že jeho dnešní chování je nezralou formou silných stránek jeho osobnosti. Doufají, že „z toho vyroste“, místo aby dítěti dopřáli prostor, ve kterém své vrozené vlohy může rozvíjet. Proto i z milovaného dítěte může vyrůst dospělý s narušenou sebehodnotou, kvůli které mu hrozí potíže v práci i osobním životě. V semináři získají účastníci informace o tom, jak mohou jako rodiče podpořit dítě v rozvoji jeho silných stránek a korigovat jeho chování, aniž by přitom narušovali jeho sebehodnotu. Každý návštěvník obdrží při vstupu do sálu tištěného průvodce, vytvořeného speciálně pro tuto příležitost. V průběhu semináře si do něj budou moci návštěvníci zapisovat své postřehy, aby mohli získané informace lépe využít v praxi. Průvodce obsahuje také shrnutí nejdůležitějších informací o typech osobnosti dle Teorie typů, a usnadní tím pádem orientaci v tomto komplexním tématu.

CENA: 400 Kč za osobu. PRODEJ ONLINE NEBO V KANCELÁŘI TIC TIŠNOV (možnost platby kartou i hotově). V případě, že se vstupenky nevyprodají, budou k zakoupení půl hodiny před akcí na pokladně kina. Možnost zakoupení knih po semináři.

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.