Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche I.

  • Fr 11. 6.
  • 16:30 - 22:00
  • slavnost
  • farská zahrada
  • zdarma

Středověká mysteria

Park pod kostelem – Farská zahrada
(V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Velkého sálu MěKS)

vstup zdarma

Program:
16.30 akce pro rodiny s dětmi – malovaná hřiště v režii tišnovských neziskových organizací, Inspiro dílnička pro děti, šifrovačka a kvíz pro dospělé
19.00 zahájení výstavy Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
taneční vystoupení – Latina Dance Inspiro
divadlo Víti Marčíka: Středověká mysteria (vhodné pro dospělé) hlídání dětí (od 3 let) v době divadla

Rodiny s dětmi jsou zvány do Farských zahrad již od 16:30, kde pro ně budou připraveny hry a tvoření. Mohou strávit čas v jednoduché kreativní dílničce, či na aktivitách připravených místními tišnovskými neziskovkami.

Boschovy obrazy jsou fascinující, fantaskní až mnohdy děsivé. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva, přesto se s nimi dá v určitém pojetí hrát. Šifrovačka Tajemství triptychu pro starší děti a rodiny prověří bystrost, trpělivost a odvahu při hledání ztraceného obrazu. Najdete ho? Čas je vašim přítelem, luštit můžete až do 31. 8.

O čem bude první z komponovaných večerů letní akce Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche s názvem Divadelní večer? O umělcích a o zážitku. Úvodní slovo k vystaveným Boschovým dílům jakož i představení celé letní akce, pronese Miloš Sysel z pořádajícího spolku Continuum Vitae. Na atmosféru večera vás naladí taneční vystoupení s poutavou choreografií pod vedením Petry Bučkové. Po zahájení výstavy necháme promluvit divadlo. V představení Středověká mysteria se blýskne Divadlo Víti Marčíka,které umí pobavit a přinést důležité myšlenky. Pro nerušený zážitek z představení, které není vhodné pro malé diváky, je připravena služba hlídání dětí ve věku od 3 do 9 let v prostorách učebny Inspira na Radniční. Služba je zpoplatněna 50 Kč za dítě. K opojení chuťových buněk poslouží po celou dobu akce občerstvení tišnovské kavárny Chutě zvu tě.

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.