Klára Smolíková – Setkání se spisovatelkou

  • Do 14. 3.
  • 08:00 - 12:00
  • akce pro děti
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • zdarma

Spisovatelka v průběhu besedy představí knihu Spolkla mě knihovna. Děti čeká podobná cesta časem jako hrdiny knihy.
Navštíví knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, budou pátrat, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým a setkají se se slavnými knihovníky.
Na besedu zveme žáky 5. tříd.

Das Dienstzentrum für Turisten wurde mit Beihilfe staatliche Haushaltsmittel der Tschechischen Republik aus dem Programm des Ministerium für lokale Entwicklung Tschechische Republik genommen.