Letní art camp – Botanikus!

  • Mon 24. 8. - Fri 28. 8.
  • 08:30 - 16:00
  • camp
  • Galerie Josefa Jambora

Art camp Botanikus! naváže na téma krajiny jako inspiračního zdroje ve výtvarném umění. Pozorování krajiny, rostlin a živočichů se stane východiskem k další výtvarné práci, rozvoji představivosti a fantazie. Formou výtvarných her si děti osvojí některé výtvarné techniky a postupy jako lavírovaná kresba tuší, otiskování, základy grafických technik, tisk z koláže a využití šablon při seriálním opakování. Účastníci si zkusí také prostorovou tvorbu, práci se dřevem, hlínou a vodou. Během společných diskuzí a prezentací vlastních výtvarných prací se dotkneme i tématu významu krajiny pro život člověka a důležitosti ochrany životního prostředí pro trvale udržitelný rozvoj.
Pro děti: 6 – 15
Lektor: Irena Iškievová, Tomáš Rybníček
Účastníky táborů můžete přihlašovat na celý týden, stejně jako na jednotlivé dny.
Cena celkem: 1800,- Kč za dítě/ sourozenec sleva 100,- Kč. Cena za 1 den: 360,- Kč. V ceně je zahrnuto stravování (oběd, odpolední svačina, pitný režim) a veškeré výtvarné potřeby.
Kontakt/informace/přihlášky:
Radka Kaclerová, radka.kaclerova@kulturatisnov.cz, tel: 730 167 598

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.