Pavel Šporcl a Pěvecký sbor Gymnázia Tišnov Vánoce na modrých houslích/ AKCE PŘESUNUTA NA VELIKONOCE 2022

  • Wed 15. 12.
  • 19:30 - 21:00
  • koncert
  • Sokolovna v Tišnově
  • Vstupné v předprodeji sektor A - 530 Kč a sektor B - 430 Kč do 8.12. 2021 Od 9. 12. vstupné sektor A - 590 Kč a sektor B - 490 Kč

Koncert Pavla Šporcla se přesouvá na Velikonoce

Vážení přátele kultury a špičkové klasické hudby,

současná epidemiologická situace si vyžádala nepříjemné kroky, které jsme nuceni učinit s ohledem na zdraví nás všech. Kromě toho, že byla zrušena Adventní trhová slavnost i Novoroční ohňostroj museli jsme přistoupit i ke změně v konání vrcholu letošní hudební sezóny – Adventního koncertu Pavla Šporcla. Nechtěli jsme dopustit, aby se koncert přesunul o rok s nejistým výsledkem, a tak jsme okamžitě začali hledat náhradní a důstojné řešení. Jsme velmi rádi, že se nám to podařilo.

Adventní koncert nahradí Velikonoční
O tohoto výjimečného interpreta nepřijdete, ba co více, setkáte se s ním v unikátním prostoru. Díky výjimečné ochotě a laskavosti Pavla Šporcla se nám podařilo najít náhradní termín, a to 24. dubna 2022 a vánoční atmosféru vystřídá ta velikonoční. Současně díky velké vstřícnosti pana děkana Rybeckého se nám podařilo umístit tento výjimečný koncert do baziliky Porta coeli.

Na co se můžete těšit
Můžete se tedy těšit na Pavla Šporcla, kterého doprovodí špičkové hudební těleso Praga Camerata s programem s názvem La Folia. Zazní skladby velikánů staré hudby, jako jsou Arcangello Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Marin Marais, Jean – Baptiste Lully či Jean Marie Leclaire.

Jak to bude se vstupenkami
Vstupenky, které jste si zakoupili na Adventní koncert Pavla Šporcla si prosím uschovejte, zůstanou v platnosti a místenkové sezení upravíme podmínkám baziliky tak, aby byla adekvátní náhradou za místa v sokolovně.

Současně vytváříme časový prostor pro všechny, kteří by potenciálně o koncert přišli proto, že nesplňují současné protiepidemiologické podmínky účasti na koncertech, tedy absolvování očkování, aby měli čas si takovou věc dořešit.

Pokud byste chtěli vrátit vstupné
Pokud by někteří diváci chtěli i přesto vrátit vstupné za Adventní koncert, jsme připraveni jim vyhovět. V takovém případě, prosíme, aby do 31. 12. 2021 zaslali e-mail s žádostí o vrácení vstupného na adresu: tic@kulturatisnov.cz. Do e-mailu prosím uveďte:

Předmět e-mailu: Vrácení vstupného Adventní koncert
Do textu e-mailu uveďte:
– Žádám o vrácení vstupného za Adventní koncert Pavla Šporcla ze dne 15. 12. 2021.
– Vaše Jméno a Příjmení
– Číslo vstupenky, číslo řady a sedadla (případně přiložte fotografii vstupenky)
– Číslo vaše bankovního účtu
Vstupné budeme vracet v týdenních intervalech výhradně bankovním převodem na vámi uvedené číslo bankovního účtu.

Uvedené změny nás sice netěší, ale jsme nesmírně rádi, že vám všem můžeme nabídnout více než adekvátní náhradu. Věříme, že to bude stát za to!

Přejeme všem hodně zdraví a dobré nálady.

Team MěKS

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.