Prohlídka s komentářem – kostel v Doubravníku

  • Wed 8. 5.
  • 08:15 - 09:45
  • prohlídka kostela
  • Doubravník
  • dle nabídky

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.