Rybářské závody v obci Bukovice

  • Sat 24. 9.
  • 07:30 - 12:30
  • zábava
  • rybník Pod Myšníkem v obci Bukovice
  • startovné pro dítě 100 Kč

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.