Slavnostní zvonění

  • Sun 28. 10. - Mon 27. 5.
  • 16:00 -
  • Oslavy 100. výročí vzniku Československa
  • Park pod kostelem

Slavnostní zvonění na nové zvoničce s požehnáním

Pořádá spolek Continuum vitae

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.