Tomáš Medek – sochy ve veřejném prostoru Tišnova

  • Sat 7. 8. - Sun 10. 10.
  • 09:00 - 17:00
  • výstava
  • CLOUD: náměstí Míru, PAPRIKA: Farská zahrada

V létě budete moci obdivovat sochařské intervence brněnského autora a pedagoga FaVU Tomáše Medka Cloud (2020) a Paprika II. (2018). Od 7. 8 je naleznete v parku pod radnicí a ve Farské zahradě. Jedná se o umělecká díla zhotovená progresivní technologií 3D tisku z plastu a laminátu. Pokud vás při toulkách Brnem zaujalo sousoší s žárovkami zvané Pocta Edisonovi, vytvořené roku 2008 jako připomínka Edisonova elektrického osvětlení Mahenova divadla (1882), instalované roku 2010  na rozhraní Malinovského náměstí mezi obchodním domem Centrum a Mahenovým divadlem, pak připomínáme, že jeho autorem je právě sochař Tomáš Medek. Jeho mimořádně zdařilá a úspěšná socha, která vzešla vítězně z prestižně obsazené veřejné soutěže, se navečer rozsvěcuje světly zabudovanými v podstavci nesoucím vzdušný skelet se čtveřicí elektrických žárovek.

Tomáš Medek (*1969) žije a tvoří v Brně. Od roku 2008 působí na Fakultě výtvarného umění VUT Brno při Ateliéru sochařství I. Michala Gabriela. Jako jeden z průkopníků modelování soch v 3D tisku uplatňuje své zkušenosti a poznatky na poli 3D technologií. Vytváří plastiky a objekty organických tvarů inspirované rostlinným světem. Tuto sérii autor nazývá Nature (bio) Insights. Výchozí námět převzatý z rostlinného světa tvoří makrostruktury objektů abstrahovaných do složitých tvarů s žebrovou strukturou, která je inspirovaná trojúhelníkovými nebo čtvercovými prostorovými sítěmi počítačových 3D technologií. Od roku 2005 jsou některé objekty přímým 3D výtiskem z počítače, zhotovené z ABS plastu či sádrového kompozitu. Naskenovaná data objektů přenese autor do počítače, kde pak pracuje s jejich různými řezy anebo objekty deformuje, perforuje a konstruuje nové vnitřní struktury, které poté nechá vytisknout v 3D tiskárně v již zmíněném materiálu. Jeho velkým úspěchem této série byla realizace ve francouzské Remeši v roce 2008, kde autor vyhrál mezinárodní soutěž na realizaci ve veřejném prostoru. Socha s názvem Uroboros má pro Medka typický spirálovitý tvar, jenž se jako prototyp objevil nejprve ve dřevě, výsledný objekt je ztvárněn v oceli. V poslední době se autor věnuje také grafice. Vytváří rozměrné digitální tisky na plátně, jež mají stejně jako jeho sochařské objekty formu struktur inspirovaných počítačovou 3D technologií.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.