Svatováclavské hody – ZRUŠENO

  • Sat 26. 9.
  • 10:00 - 23:00
  • městská slavnost
  • náměstí Míru
LETOŠNÍ TIŠNOVSKÉ HODY JSOU VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ZRUŠENY
 
 
Tišnováci Tišnovákům

Hlavní program
letošních Svatováclavských hodů jsme postavili na uměleckých souborech, které mají silné pouto s Tišnovem – odtud podtitul hodů – Tišnováci Tišnovákům. Kromě tradičního hodového programu stárků se mohou Tišnováci těšit na koncert vokální skupiny Shot-C nebo na Cimbálovou muziku Tomáše Zouhara, vrchol obstará Ha-kapela.
Doprovodný program
K hodům v našem městě patří neodmyslitelně Svatováclavské trhy stejně jako lunapark u sokolovny, výstava svazu chovatelů v areálu Inspira či dětský atletický čtyřboj. Od loňska přibyl i Jarmark neziskovek. V Müllerově domě bude letos k vidění i odložená výstava architektonických návrhů revitalizace náměstí Míru.
Hodová zábava má dvě varianty
Zakončení tohoto svátku v podobě hodové zábavy každoročně pořádá KVJ v sokolovně. I letos je v plánu zábavu uspořádat v sokolovně. Pokud by ale situace související s hygienickými opatřeními neumožňovala uskutečnit zábavu ve vnitřních prostorách, uskutečnilo by se zakončení hodů na náměstí Míru. Uznejte sami, že tančit polku v sokolovně s rouškou na obličeji není nic příjemného. I z tohoto důvodu se budou vstupenky na zábavu v sokolovně prodávat pouze na místě a nebudou dány do předprodeje. Konečné rozhodnutí o umístění zábavy padne týden před akcí, tak prosím sledujte webové stránky a facebook pořadatelů.
Svatováclavská mše svatá
V neděli po hodech se odehrává v kostele sv. Václava Svatováclavská mše svatá. Protože se jí každoročně účastní velké množství lidí, a to nejen praktikujících křesťanů, tak se letos odehraje na náměstí Míru, aby nebyla omezena stejnými opatřeními jako hodová zábava.
Změny v organizaci prostoru
Po zkušenostech z předchozích let jsme přistoupili k úpravě organizace prostor kolem náměstí Míru a přilehlých prostor, abychom vytvořili vzdušnější a pohodlnější prostor pro pohyb lidí (podívejte se na plánek). Veškeré stánky s občerstvením budou nově umístěny na náměstí Míru na straně sousedící s ulicí Radniční u „stodol“. Prodejní stánky na centrální části náměstí Míru budou umístěny pouze z jedné strany, aby se předešlo zbytečným tlačenicím. Jarmark neziskovek bude umístěn na Komenského náměstí. Dopravní omezení budou stejná jako každý rok.
HLAVNÍ PROGRAM
Sobota 26. 9. 2020

10:00-10:15 Slavnostní zahájení hodů a udělení požehnáním stárků starostou Jiřím Dospíšilem a děkanem Josefem Rybeckým – náměstí Míru
10:15-10:20 Oplétání máje – náměstí Míru
10:20-10:25 Odjezd stárků na koňském spřežení na cestu po Tišnově – náměstí Míru
10:30-11:30 Shot-C – koncert – náměstí Míru
11:30-12:30 Dopolední program stárků – zvaní na hody se zpěvem a tancem – náměstí Míru
12:30-14:00 přestávka v programu
14:00-15:30 Cimbálová muzika Tomáše Zouhara – náměstí Míru
16:00-17:45 Koncert skupiny Ha-kapela – náměstí Míru
18:00-19:30 Odpolední hodový program – Vystoupení stárků, soud nad kohoutem, předání hodového práva, pásmo lidových tanců dětí z KVJ k poslechu i tanci hraje Miločanka – náměstí Míru
Varianta 1 – vnitřní
20:00-2:00 Hodová zábava – k poslechu a tanci hraje Miločanka Sokolovna
Varianta 2 – venkovní
20:00-23:00 Hodová zábava – k poslechu a tanci hraje Miločanka – náměstí Míru
DOPROVODNÝ PROGRAM
Pátek 25. 9. 2020

17:00 Výstava návrhů revitalizace nám. Míru – vernisáž – Müllerův dům
16:00-18:00 Zdobení a stavění máje se stárky  – náměstí Míru
20:00 Setkání stárků pod májou – náměstí Míru
14:00-18:00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov – areál Inspiro
9:00-20:00 Lunapark – u sokolovny
Sobota 26. 9. 2020
9:00-16:30 Svatováclavské trhy – náměstí Míru
9:00-12:30 Dětský atletický čtyřboj a skokanský trojboj – hřiště ZŠ 28. října
9:00-17:00 Výstava návrhů revitalizace nám. Míru – Müllerův dům
9:00-12:00 Jarmark neziskovek – Komenského nám.
8:00-18:00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov – areál Inspiro
9:00-20:00 Lunapark – u sokolovny
Neděle 27. 9. 2020
8:45-10:00 Slavnostní Svatováclavská mše svatá – náměstí Míru
9:00-17:00 Výstava návrhů revitalizace nám. Míru – Müllerův dům
8:00 16:00 Výstava Českého svazu chovatelů Tišnov – areál Inspiro
Prodej vstupenek na Hodovou zábavu pouze na místě v den akce 150,-
Partneři akce: Město Tišnov, MěKS, KVJ, KDU-ČSL, Sokol, MAP, Atletický klub Tišnov, Inspiro, Studánka, Český svaz chovatelů Tišnov
Programová změna vyhrazena. Sledujte prosím aktuální infomace na webu a facebooku pořadatelů.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.