Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie – komentovaná prohlídka

  • Wed 21. 9.
  • 10:00 - 11:30
  • komentovaná prohlídka
  • Podhorácké muzeum

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.