Zahajovací koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby

  • Mon 30. 1.
  • 20:00 -
  • koncert
  • Filharmonie Brno, Komenského nám. 534/8, 60200 Brno

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.