Den seniorů

  • Sun 1. 10.
  • 15:00 - 17:30
  • zábava
  • na farním dvoře v Dolních Loučkách

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.