I Cosmo

  • Sat 19. 6.
  • 16:16 - 00:00
  • výstava a zábava
  • Galerie Skleněnka v Březině
  • dle nabídky

Zveme Vás na akci do galerie Skleněnka v Březině

Těšit se můžete na výstavu, hudební doprovod a přednášku. Občerstvení zajištěno. 

Tvorba Jan Šebesta

věnuje se konceptuální tvorbě včetně instalací a performancí, používání videa a audia či koláží.

Zaměřuje se na aktuální přetechnizovanou dobu, elektronické komunikace a jejich použití či zneužívání v manipulačních strategiích, stranou nezůstává i jeho kritický pohled na konzumní způsob, ve kterém se nacházíme a který intenzivně prožíváme. Všechny své názory transformuje do konceptů, které nabízí k úvahám a zamyšlení návštěvníkům svých prezentací.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.