Přírodovědná vycházka Květnicí

  • Sun 28. 10. - Wed 24. 7.
  • 13:30 -
  • Oslavy 100. výročí vzniku Československa
  • sraz u ZŠ nám. 28. října

Přírodovědná vycházka Květnicí s doc. Janem Lacinou, CSc. a RNDr. Drahošem Šikolou

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.