Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche I.

  • Fri 11. 6.
  • 16:30 - 22:00
  • slavnost
  • farská zahrada
  • zdarma

Středověká mysteria

Park pod kostelem – Farská zahrada
(V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do Velkého sálu MěKS)

vstup zdarma

Program:
16.30 akce pro rodiny s dětmi – malovaná hřiště v režii tišnovských neziskových organizací, Inspiro dílnička pro děti, šifrovačka a kvíz pro dospělé
19.00 zahájení výstavy Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche
taneční vystoupení – Latina Dance Inspiro
divadlo Víti Marčíka: Středověká mysteria (vhodné pro dospělé) hlídání dětí (od 3 let) v době divadla

Rodiny s dětmi jsou zvány do Farských zahrad již od 16:30, kde pro ně budou připraveny hry a tvoření. Mohou strávit čas v jednoduché kreativní dílničce, či na aktivitách připravených místními tišnovskými neziskovkami.

Boschovy obrazy jsou fascinující, fantaskní až mnohdy děsivé. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva, přesto se s nimi dá v určitém pojetí hrát. Šifrovačka Tajemství triptychu pro starší děti a rodiny prověří bystrost, trpělivost a odvahu při hledání ztraceného obrazu. Najdete ho? Čas je vašim přítelem, luštit můžete až do 31. 8.

O čem bude první z komponovaných večerů letní akce Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche s názvem Divadelní večer? O umělcích a o zážitku. Úvodní slovo k vystaveným Boschovým dílům jakož i představení celé letní akce, pronese Miloš Sysel z pořádajícího spolku Continuum Vitae. Na atmosféru večera vás naladí taneční vystoupení s poutavou choreografií pod vedením Petry Bučkové. Po zahájení výstavy necháme promluvit divadlo. V představení Středověká mysteria se blýskne Divadlo Víti Marčíka,které umí pobavit a přinést důležité myšlenky. Pro nerušený zážitek z představení, které není vhodné pro malé diváky, je připravena služba hlídání dětí ve věku od 3 do 9 let v prostorách učebny Inspira na Radniční. Služba je zpoplatněna 50 Kč za dítě. K opojení chuťových buněk poslouží po celou dobu akce občerstvení tišnovské kavárny Chutě zvu tě.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.