Přednáška o středověké sakrální architektuře na horním toku řeky Svratky

  • Pá 5. 5.
  • 17:00 - 18:00
  • přednáška
  • hornický kostelík ve Švařci

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.