Adventní trhová slavnost

  • Ne 27. 11.
  • 14:00 - 19:00
  • slavnost
  • město Tišnov
  • dle nabídky

Přijměte pozvání na tradiční Adventní trhovou slavnost.
V rámci dobročinného jarmarku vám své výrobky a občerstvení nabídnou neziskové organizace, místní školy a další organizace. Rodinné centrum Studánka a INSPIRO si připraví pro nejmenší tvořivé dílničky.
Od 14 hod. bude probíhat hlavní program – své dovednosti vám ukáží děti, žáci a studenti MŠ a ZŠ a ZUŠ Tišnov. O hudební program se postará kapela Rapela a Dáša Ubrová s Vojtěchem Svatošem a Bohdanem Moudrým a žesťový kvartet. 
Nebude chybět tradiční rozsvícení  vánočního stromu a Ježíškova pošta..

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.