BOSKOFEST

  • Po 25. 9.
  • -
  • hrad Boskovice
  • www.boskofest.cz

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.