Čecháčci a čoboláci

  • Čt 13. 2.
  • 19:00 - 20:00
  • Divadlo
  • Kino Svratka Tišnov
  • 240 Kč (základní) / 190 Kč (senioři 65+, děti do 15 let, ZTP)

Jaký je vztah Čechů a Slováků? Kreace „Čecháčci a Čoboláci” je společným dílem P. Seriša a F. Tellera, kteří spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU. Inscenace je na pomezí stand-up comedy, forbín a divadla, přičemž využívá charakteristické prvky obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi se tu střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků. „Brno mám rád a cítim sa tu doma.” – „Jsi obyčejný imigrant!” Duo Filip Teller a Pavol Seriš vás vtáhne do hry.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.