Cesta ke svobodě

  • Pá 19. 5.
  • 16:00 - 21:00
  • vzdělávání, zábava
  • park Farská zahrada
  • 200,- /100,- (studenti)

Lidská práva jako složité téma? Možná. Cesta ke svobodě je akcí, která znovu připomene významnou lidskoprávní filozofku Boženu Komárkovou, ale způsobem zajímavým pro děti i dospělé.
Program:
16:00 Vernisáž ilustrací z knihy Božena Komárková. Příběh odvahy
17:00 – 18:00 Občanská společnost na cestě ke svobodě. Přednáška prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s následnou besedou
18:30 – 19:30 Prase. Hra Václava Havla v podání Divadla Dokola.
20:00 – 21:00 Literatura v podzemí. Pohled do historie československého samizdatu v podání Víta Bohumila Homolky, chartisty ze Žďáru nad Sázavou
Po celou dobu: tematická šifrovačka SVČ Inspira, dílnička pro děti, retrohry, zážitkový koutek (místo pro opisování samizdatu, text Charty 77, výslechové místo STB)
Občerstvení: Steinhauser, Vorkloster, Chutě zvutě
Vstupné 200 Kč/100 Kč (6 – 15 let)

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.