DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ A JIŘÍ HOŠEK| KLEZMER A ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO

  • St 8. 11.
  • 19:30 - 21:00
  • koncert
  • velký sál MěKS
  • 240 Kč /předprodej, 290 Kč / na místě

roslulé klezmerové melodie a violoncellové kompozice židovských skladatelů 19.-20. století představí přední čeští violoncellisté Dominika Weiss Hošková a její otec Jiří Hošek.

MgA. Dominika Weiss Hošková Ph.D. pokračovala po studiích na Pražské konzervatoři a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla na HAMU, kde absolvovala magisterské studium ve třídě svého otce doc. Jiřího Hoška a následně doktorské studium s tématem Židovské náboženské motivy v tvorbě pro violoncello. Studovala v Paříži a na Jerusalem Academy of Music, získala mnohá ocenění v České republice i zahraničí – v roce 2009 se stala absolutní vítězkou ve smyčcové soutěži The competition in memory of David Gritz. V roce 2010 byly její umělecké aktivity oceněny udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu České republiky za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Doc. Mgr. Jiří Hošek studoval hru na violoncello na pražské AMU u prof. Miloše Sádla. Zúčastnil se úspěšně celé řady mezinárodních interpretačních soutěží, ve hře se zdokonaloval v mistrovských kurzech v Paříži, Nice a Budapešti. V letech 1991-1996 byl koncertním mistrem violoncellové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od roku 1988 je jeho sólistou. Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 1980. V letech 1994-2014 pedagogicky působil jako docent na pražské HAMU.

Program KLEZMER A ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO

Ernst BLOCH (1880 – 1959): From Jewish Live (Suita)
Modlitba – Prosba – Židovská píseň

Jiří HOŠEK (1955): Židovské a klezmerové melodie
v úpravě pro dvě violoncella 1. část /výběr z cyklu/

Max Christian Friedrich BRUCH (1838 – 1920): Kol Nidrei – Adagio pro violoncello a klavír (varhany)  op. 47

přestávka

Jiří HOŠEK: Židovské a klezmerové melodie
v úpravě pro dvě violoncella 2. část /výběr z cyklu/

Koncert se uskuteční v rámci Kruhu přátel hudby 2023.

VSTUPENKY zakoupíte u nás v Tic, v online systému kina Svratka   

nebo na místě půl hodiny,před začátkem koncertu.
Vstupné osvobozeno od daně dle § 61 zák. o DPH 235/204 Sb

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.