HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

  • Ne 17. 11.
  • 19:00 - 20:30
  • Koncert
  • Sokolovna Tišnov
  • 389 Kč základní, 329 Kč snížená (senioři 65+, mládež do 15 let, ZTP)

Tvorba tohoto jedinečného souboru ve svých počátcích čerpala primárně z lidové tradice, s příchodem uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici v roce 1978 se pod jeho vedením dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech. Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. To, co činí Hradišťan jedinečným je jejich interpretační poctivost, autenticita, ale zejména lidský rozměr. Přijďme si tedy společně vychutnat tento hudebně kulturní zážitek a důstojně oslavit 30 let svobody

Městské kulturní středisko Tišnov
TIC Tišnov
Ticket Art
Ticketstream
Colosseum Ticket
Ministerstvo pro místní rozvoj
Koruny Vysočiny

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.