HRAVĚ-ZDRAVĚ: JAK SE (NE)STÁT ZÁVISLÁKEM

  • Čt 25. 10.
  • 08:45 - 10:00
  • Pro děti
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • Bez vstupného
žáci 5. tříd ZŠ

Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy). Program probíhá formou panelové soutěžní hry.
Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.