Koncert Pavla Šporcla

  • Ne 24. 4.
  • 19:30 - 20:50
  • koncert
  • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Porta Coeli, Předklášteří

Pavel Šporcl – Velikonoční koncert / TENTO KONCERT JE VYPRODÁN 

Houslový virtuóz, který se rodí jednou za sto let, přijede do Tišnova, respektive do baziliky Porta coeli doprovázen koncertním tělesem Praga Camerata s uměleckou vedoucí Lucií Hůlovou. Program, který zde představí se jmenuje La Folia bude obsahovat výjimečné skladby Leclaira, Händla či Vivaldiho. Tento Velikonoční koncert barokní hudby bude nevídanou událostí, kterou podpoří unikátní prostor baziliky Porta coeli.

Výměna vstupenek z Vánočního koncertu začne 15. února 2022

Díky tomu, že se jedná o koncert, který termínově nahrazuje zrušený Vánoční koncert, který se měl konat v Tišnovské sokolovně je potřeba, aby si diváci, kteří měli zakoupené vstupenky do sokolovny tyto vyměnili za vstupenky do baziliky. Bazilika má jiné prostorové dispozice, a proto jsme nastavili přesný systém výměny vstupenek, který adekvátním způsobem koresponduje se vstupenkami v sokolovně. Při výměně se prosím obracejte na pracovnice Turistického informačního centra v Tišnově v předstihu. S výměnou začneme od 15. února 2022 právě na TIC.

Velmi prosíme, abyste výměnu nenechávali na poslední chvíli, pomůžete nám, aby nedošlo ke zbytečnému napětí před konáním koncertu.

 

 

 

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.