Lacinova stezka Květnicí – otevření revitalizované naučné stezky

  • Ne 20. 3.
  • 14:00 - 15:00
  • slavnost
  • hora Květnice první bod na trase po Květnici
  • zdarma

Slavnostní otevření revitalizované naučné stezky, která dostala jméno po autorovi původního scénáře doc. Ing. Janu Lacinovi, CSc., tišnovském rodákovi, patriotovi, znalci přírody rodného kraje, autorovi i spoluautorovi řady knih, aktivním členu spousty spolků a společností, osvětovém činovníkovi, symbolu vzdělanosti, slušnosti, noblesy, poctivosti a skromnosti.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.