Mark Ther – Kusch!

  • So 11. 1. - Ne 29. 3.
  • 16:00 - 18:00
  • výstava
  • Galerie Josefa Jambora

Kurátoři výstavy Marta Sylvestrová a Petr Tomášek
Návrh instalace Mark Ther
Vizuální identita výstavy Pavel Coufalík
Výstava kreseb broumovských krajin Marka Thera, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), doplněná o projekce jeho videoartu, představí autorovu autobiografickou transformaci vlastních vzpomínek a výzkumů, propojujících Therův kresebný a filmový svět. Z hlediska galerie se jedná o výjimečný projekt celorepublikového významu, jehož snahou je představit regionálnímu publiku významného současného umělce, v jehož tvorbě se české umění řadí do kontextu současného evropského uměleckého proudu, zobrazujícího intelektuálně sofistikované příběhy. Therův výstavní projekt v Tišnově dále rozpracovává téma, uvedené například v Oblastní galerii v Liberci (Louky divoké, 2016) a v Centru současného umění Futura v Praze (Ospalek, 2019), v němž se autor zaměřil na zkoumání historického soubytí dvou odlišných kultur a jejich umělecky obohacující koexistence. Instalace výstavy dle Therovy koncepce počítá s transformací současného galerijního prostoru „bílé kostky“ do podoby kulturního salonu z přelomu 19. a 20. století. Touto specifickou instalací autor propojuje vlastní tvorbu s expozicí pozapomenutých českých a moravských krajin  veřejnosti málo známých umělců a umělkyň česko-německé národnosti, jejichž tvorba spadá do rozmezí let 1860 – 1925. Výstava je pořádána v partnerství s Moravskou galerií v Brně.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.