Mark Ther – Kusch!

  • So 11. 1.
  • 16:00 - 18:00
  • Vernisáž
  • Galerie Josefa Jambora
  • bez vstupného

kurátoři – Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Petr Tomášek

Výstava sítotiskových kreseb broumovských krajin Marka Thera, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), doplněná o projekce jeho videoartu, představí autorovu autobiografickou transformaci vlastních vzpomínek a výzkumů, propojujících Therův grafický a filmový svět. Z hlediska regionální galerie se jedná o výjimečný projekt celorepublikového významu, jehož snahou je představit regionálnímu publiku významného současného umělce, v jehož tvorbě se české umění řadí do kontextu současného evropského uměleckého proudu, zobrazujícího intelektuálně sofistikované příběhy. Therův výstavní projekt v Tišnově dále rozpracovává téma, uvedené v roce 2016 v Oblastní galerii v Liberci, v němž se autor zaměřil na zkoumání historického soubytí dvou odlišných kultur a jejich vzájemně propojené, kulturně obohacující koexistence. Instalace výstavy dle Therovy koncepce počítá s transformací současného výstavního prostoru galerie typu „white cube“ do podoby kulturního salonu z přelomu 19. a 20. století. Touto specifickou instalací autor propojuje vlastní tvorbu s expozicí pozapomenutých moravských krajin  veřejnosti dosud neznámých umělců a umělkyň německé národnosti, původem z Brna a jižní Moravy, jejichž tvorba spadá do rozmezí let 1860 – 1920. Partnerem projektu je Moravská galerie v Brně.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.