Minerál Tišnov

  • So 5. 6.
  • 09:00 - 17:00
  • prodejní výstava
  • Tišnov město

Jarní burza, která se z důvodu protiepidemických opatření nemohla uskutečnit, proběhne alespoň jako jednodenní akce a to dne 5.6. 

Celá akce proběhne venku. Takže rozhodujícím faktorem pro její konání je i počasí. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Pro prodejní a výstavní účely bude využito náměstí nad radnicí, ulice kolem polikliniky, Riegrova ulice, kolem sokolovny, Drbalova ulice a venkovní sokolské hřiště. Vstupné bude nižší než v předešlých letech. Součástí akce bude možnost prohlédnutí Galerie Patriot (zdarma).

Prohlídka jeskyní na Květnici letos nebude realizována. 

Aktuální informace o připravované výstavě naleznete na webových stránkách Minerál Tišnov.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.