Nositelé tradic. Mistři lidové rukodělné výroby

  • Ne 20. 5. - Ne 28. 10.
  • -
  • výstava
  • Podhorácké muzeum v Předklášteří

Putovní výstava tvorby držitelů titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby JMK“

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.