Nový pohled na jihomoravské šibenice v raném novověku

  • Út 21. 1.
  • 17:00 - 19:00
  • Přednáška
  • Městská knihovna Tišnov
  • 50 Kč

Zveme všechny příznivce historie na přednášku prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. a kolektivu o šibenicích na Jižní Moravě. Přednášku pořádá spolek Continuum vitae.

Vstupné 50,00 Kč
Vstupenky v prodeji na místě v den konání akce

Městské kulturní středisko Tišnov
TIC Tišnov
Ticket Art
Ticketstream
Colosseum Ticket
Ministerstvo pro místní rozvoj
Go From Brno

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.