Nový pohled na jihomoravské šibenice v raném novověku

  • Út 21. 1.
  • 17:00 - 19:00
  • Přednáška
  • Městská knihovna Tišnov
  • 50 Kč

Zveme všechny příznivce historie na přednášku prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. a kolektivu o šibenicích na Jižní Moravě. Přednášku pořádá spolek Continuum vitae.

Vstupné 50,00 Kč
Vstupenky v prodeji na místě v den konání akce

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.