O Masopustu

  • Út 25. 2.
  • 17:00 - 18:30
  • Zájmové vzdělávání
  • Galerie Josefa Jambora
  • bez vstupného
Anglická výtvarná dílna

Masopust má v českých zemích bohatou tradici. Jak jej slaví v anglicky mluvících zemích? V anglické výtvarné dílně se podíváme na zvyky a tradice spojené s masopustním veselím po celém světě. Přijďte do galerie povídat si s námi anglicky! Naučíte se nová slovíčka, získáte nové informace a přitom budeme tvořit. Tentokráte si z dílny odnesete originální masopustní masku na obličej! „Zhusta lidi zhusta, brzy máme masopusta!“

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.