Petr Daniel – Hodina mezi psem a vlkem

  • St 16. 10.
  • 18:00 - 20:00
  • Vernisáž
  • Galerie Josefa Jambora
  • dobrovolné

Petr Daniel, 2018Výstava fotografií Petra Daniela, v nichž mizí reálné obrysy skutečnosti, již znázorňují především barvy. Záměrným pohybem fotoaparátu vznikají posuny, vykreslené barevným světlem, v nichž se předměty prolínají a barevně prostupují. Cyklus spojuje autorovo hledání obrazů, jež jsou nahodile chtěnými záznamy neznámé krásy. Na vernisáži vystoupí Blanka Křížová s kapelou. Výstava potrvá do 9. 12. 2019.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.