Principy přirozeného včelaření a metody chovu

  • Út 3. 3.
  • 18:00 - 19:30
  • přednáška
  • Galerie Josefa Jambora
  • dobrovolné

Včelaření blízké přírodě otevírá nové možnosti v chovu včely medonosné a poskytuje nástroje, jak posílit včelí organismus. Téma současně přináší množství otázek týkajících se našeho vztahu ke včelám a krajině, v níž žijeme: Jaké jsou aktuální potřeby včel a dalších opylovatelů? Co pro včely znamená rojení a jak jej můžeme napodobit, abychom podpořili vitalitu včelstev? Jak se postavit k ošetřování včelstev? Odkrýváním odpovědí vás během podvečerní přednášky a následné diskuze provede Jarek Bajko.
Podrobné informace a přihlašování na přednášku: http://prirozenevcelareni.cz/kurz/principy-prirozeneho-vcelareni-a-metod…

O AUTOROVI:
 Lektor Jaroslav Bajko chová včelstva v rozmanitých úlových systémech (Langstroth, Adamec, Warré, horizontální úly) s důrazem na vitalitu a odolnost. V letech 2014-18 absolvoval celkem třináctiměsíční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře T. Malfroye, se kterým nadále spolupracuje. Věnuje se vzdělávání v oblastech přirozeného chovu včel, celistvého pohledu na včelí organismus a jeho roli v ekosystému, evolučnímu vývoji včelstev a jejich adaptaci, krajině a výsadbám pro opylovatele.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.