Protěžování a zakazování a bratříček Karel

  • Čt 14. 11.
  • 18:00 - 21:00
  • Přednáška s projekcí
  • Kino Svratka Tišnov
  • 89 Kč

Hudební přednáška Václava Seyferta na kterou naváže projekce filmu

Protěžovaní a zakazovaní
hudební přednáška Václava Seyferta, na kterou naváže projekce dokumentárního filmu o Karlu Krylovi
18.00 hod.
Anotace:
Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století byla na scéně československé populární hudby obdobím paradoxů. Režim podporoval nicneříkající zábavné písně oslavující radostný život, pořádal umělé angažované festivaly a na druhé straně se rodila bytostně původní svobodná tvorba, kterou potlačoval. Výmluvné ukázky z obou zcela protichůdných proudů tehdejších časů budou doprovázeny dobovou fotodokumentací.

Bratříček Karel
Projekce dokumentárního filmu o Karlu Krylovi
19.00 hod.
Kino Svratka
Vstupné: 89 Kč
Anotace:
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze. ČR, PL 79′

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.