RENESANCE BIBLE

  • Út 2. 10.
  • 18:00 - 20:00
  • Přednáška
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475 666 01 Tišnov
  • Bez vstupného
přednáška

Knihy mají své zajímavé příběhy, a to ve vztahu k době, k tiskaři či jazyku. Přijďte si je poslechnout.
Přijměte pozvání na výstavu starých knih – převážně biblí od 15.století. Jedná se o 20 knih, některé jsou poměrně vzácné, např.  Bible Kralická z roku 1601 (Národní knihovna ČR eviduje jen asi 50 známých exemplářů, z nichž většina „leží“ v muzejních sbírkách), nebo Bible Benátská z roku 1506

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.