ROK S PROŽITKEM 2018: ARTEFILETIKA, ARTETERAPIE

  • Čt 8. 11.
  • 17:30 - 19:00
  • prožitková akce
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • 50,- Kč
Svatava Skálová

Přijďte si v měsíci listopadu užít terapeutické tvoření s výtvarným materiálem, se Svatavou Skálovou. Seznámíte se zde s artefiletikou a arteterapií.

Artefiletika se zaměřuje na vzdělávání a výchovu prostřednictvím výtvarných prvků, převážně formou hry ve skupině. Klade důraz na zážitek, proces tvorby, self a reflexi.
Arteterapie je terapie uměním. Člověk poznává své pocity, prožitky, myšlenky, děje, které si utváří, převážně podvědomím procesem nebo naučeným, který mu může pomáhat nebo naopak.
Vstupné 50,- Kč
Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.