Svatováclavské hody

  • So 25. 9.
  • 10:00 - 00:00
  • hody
  • město Tišnov
  • 150 Kč - vstupné na hodovou zábavu / program na náměstí Míru zdarma

Slavnostní zahájení hodů proběhne v sobotu 25. září 2021 v 10.00 hod jako vždy na náměstí Míru. Přivítá nás starosta města Jiří Dospíšil a poté, co pan děkan Rybecký požehná stárkům, potěšíme se pohledem na oplétání máje a pak již nebude nic bránit tomu, aby se chasa vydala na koňských spřeženích zvát Tišnováky na hody. 

Dopolední program okoření brněnská vokální skupina Shot-C, která má své kořeny v Tišnově, která vás pobaví skvělými vokláními harmoniemi i beatboxovými pasážemi. Zazpívají jak své vlastní skladby, tak covery známých skladeb. 

Až do oběda vás bude bavit naše chasa v krojích, která s námi bude zpívat a tančit. 

Odpolední program a dobrou náladu přinese Cimbálová muzika Tomáše Zouhara, která bude od 14.00 hod. hrát ke zpěvu i tanci ty nejkrásnější lidové písně. 

Osm studiových alb má za sebou ostravská skupina s frontamanem Radkem Pastrňákem, kterou není třeba sáhodlouze představovat. Skupina Buty, která svými vtipnými texty od roku 1986 baví lidi po celé republice, obstará hlavní hudební vystoupení dne. 

Vyvrcholením programu na náměstí Míru bude hodový program s vystoupením stárků, lidovými pásmy dětí z KVJ, soudem nad kohoutem, a to vše za doprovodu již tradičního seskupení Miločanka. 

Hodová zábava 

Zakončení hodového dne, tedy Hodová zábava proběhne v netradičním prostoru Zahrádky u Palce od 20.00 hod. Hodová zábava bude pod širým nebem a k poslechu i tanci bude hrát opět Miločanka. Vstupenky na zábavu je možné si koupit na TIC, nebo online nebo na místě. Ale neváhejte, protože počet míst bude omezen. 

Doprovodný program 

Tradiční Svatováclavské trhy budou umístěny opět na náměstí Míru a odstartují v sobotu 25. 9. 2021 od 9.00 hod. Stánky budou mít letos dvoumetrové rozestupy a budou zabírat prostor od horní části náměstí až po Hotel Květnice. V centru dění proti radnici budou umístěny stánky s občerstvením.

Muzeum města Tišnova zahájí výstavu o hodové tradici a výroě piva na Tišnovsku v sobotu 25. 9. 2021 ve 13.00 hod.

Na náměstí Komenského vedle kašničky u radnice bude umístěn Jarmark neziskovek.

Český svaz chovatelů Tišnov uspořádá opět v areálu Inspira naproti sokolovně výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Výstava potrvá od pátku až do neděle.

Lunapark bude jako vždy umístěn na ulici Drbalova a bude probíhat od čtvrtka do neděle.

Dopravní opatření 

V době konání Svatováclavských hodů bude pro automobily zcela uzavřeno náměstí Míru, a to od křižovatky Riegrova až po křižovatku Brněnská. Dále pak boční ulice Ráboňova, Kostelní a Radniční. Ulice Riegrova by měla být průchozí jen v omezeném rozsahu, takže pokud půjdete ze směru od Drbalové, raději zvolte ulici Na Hrádku. 

Objízdná trasa pro vozidla bude přes ulici Dvořáčkova, a to obousměrně, proto se jí v případě chůze raději vyhýbejte! 

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.