TOULKY BRNEM A EVROPOU – BRNO A EVROPSKÁ ARCHITEKTURA MODERNÍHO VĚKU

  • Út 23. 4.
  • 17:00 - 19:00
  • přednáška
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • zdarma
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Městské knihovny Tišnov na procházky po evropské architektuře, pro tentokrát se podíváme stavbách moderního věku.
Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu. Akce probíhají ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae.
 
Brno a evropská architektura moderního věku: historismus, secese a funkcionalismus 
27. 11. 2018 v 17:00

Ponapoleonské 19. století bylo svědkem návratu starých slohů. Navzdory obviněním z neoriginality se novorománský sloh, novogotika, novorenesance či novobaroko staly pozoruhodnou součástí evropské, potažmo světové stavební historie. V Brně se tzv. novostyly projevily mimořádně působivě. Co je toho dokladem a proč tomu tak bylo? Můžeme Brno označit za město 19. století?
Zmíněný historismus vystřídala na přelomu 19. a 20. věku secese. Snad žádný sloh nedoznal tak barvitých místních variant. Ve Francii hovoříme o Art Nouveau, v Německu a ve Skandinávii se setkáváme s pojmem Jugendstil, v Rakousku a českých zemích potom s označením secese. Co stojí za touto variabilitou a jak se podepsala secese na tváři Brna?
Období po první světové válce patří složitě definované modernitě. Ta se v meziválečném Brně prezentovala přeci jen dosti kompaktně, a sice díky místní funkcionalistické škole, která dosáhla světového věhlasu. Jak vypadá funkcionalistické Brno? V čem tkví neobyčejnost funkcionalismu? A má brněnská Vila Tugendhat sourozence?

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.