TOULKY BRNEM A EVROPOU – BRNO A EVROPSKÁ ARCHITEKTURA RANÉHO NOVOVĚKU

  • St 24. 7.
  • 17:00 - 19:00
  • přednáška
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • zdarma
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Městské knihovny Tišnov na procházky po evropské architektuře, tentokrát raného novověku.

Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu. Akce probíhají ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae.
 
Brno a evropská architektura raného novověku: renesance a baroko
20. 11. 2018 v 17:00

Po dlouhém období dominance „barbarské“ gotiky převzala počátkem 15. století otěže evropského umění renesance. Kdy přišla renesance do Čech a na Moravu a jaké byly její zdejší osudy? A do jaké míry poznamenala renesance stavební charakter Brna?
Ani baroko nezapře své antické inspirace. Na rozdíl od renesance se ovšem mnohem intenzivněji přimklo k víře a konkrétně ke katolické církvi. I v této souvislosti byla exprese baroka na českém území neobvykle mocná. Baroko změnilo vzhled mnoha našich měst i venkova, doslova překreslilo stavební dějiny. Týká se toto tvrzení i Brna? Jak hluboce bylo Brno barokem ovlivněno?

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.