TOULKY BRNEM A EVROPOU – BRNO A EVROPSKÁ ARCHITEKTURA STŘEDOVĚKU

  • Út 13. 11.
  • 17:00 - 19:00
  • přednáška
  • Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475, 666 01 Tišnov
  • zdarma
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek, v jejichž rámci se můžete vydat z pohodlí Městské knihovny Tišnov na procházky po evropské architektuře. 
Procházky sice povedou i stovky kilometrů daleko, bát se ale netřeba. Jakkoliv může být putování křivolaké, cíl je v každém případě jasný. Nachází se v srdci starého kontinentu, ve městě Brně, kam si všechny středověké i novověké stavební slohy našly cestu. Akce probíhají ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae.
Brno a evropská architektura středověku: románský sloh a gotika
13. 11. 2018 v 17:00

Od konce pátého století našeho věku upadal antický svět Řecka a Říma v zapomnění, aby se nakonec na počátku druhého tisíciletí alespoň částečně vrátil v podobě románské architektury. Kde je původ tohoto slohu a jaké jsou jeho nejvýraznější projevy? Jak ovlivnil podobu Evropy a nalezneme doklady jeho přítomnosti i přímo v Brně?
Románskou architekturu vystřídala po necelých dvou stech letech gotika, jediný z velkých evropských slohů, jenž se zrodil mimo Itálii. Kde je tedy jeho kolébka a kam až se rozšířil? Jaká jsou jeho regionální specifika a jaký dopad měl na panorama měst a vesnic v českých zemích? A samozřejmě, jaké jsou tváře brněnské gotiky a kde všude ji nalezeme?

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.