Trio con Colore

  • St 9. 10.
  • 19:30 - 21:00
  • Klasická hudba
  • Velký sál MěKS Tišnov
  • 160 Kč (základní) / 130 Kč (senioři 65+, děti do 15 let, ZTP)

První koncert pro příznivce klasické hudby obstará klavírní Trio con Colore, soubor nadaných hudebníků, kteří se seznámili při studiu na Janáčkově akademii v Brně. Ve složení houslistky Terezy Láskové, violoncellistky Kateřiny Blahové a klavíristy Mariána Kubačky začali spolupracovat v únoru 2018. Přes krátkou dobu působení a díky podpoře Guarneri Trio Prag byli pozváni na letní mistrovské kurzy ve švýcarském Wengen, kde následně i koncertovali. Každý ze členů má ve svém sólovém repertoáru širokou škálu skladeb od baroka po současnost, což jim při společném tvoření přináší nejen hudební profesionalitu, ale i nový náhled a originalitu. Můžete si s nimi vychutnat skladby Beethovena, Suka, Rachmaninova, Fišera a  Šostakoviče.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.