Trio con Colore

  • St 9. 10.
  • 19:30 - 21:00
  • Klasická hudba
  • Velký sál MěKS Tišnov
  • 160 Kč (základní) / 130 Kč (senioři 65+, děti do 15 let, ZTP)

První koncert pro příznivce klasické hudby obstará klavírní Trio con Colore, soubor nadaných hudebníků, kteří se seznámili při studiu na Janáčkově akademii v Brně. Ve složení houslistky Terezy Láskové, violoncellistky Kateřiny Blahové a klavíristy Mariána Kubačky začali spolupracovat v únoru 2018. Přes krátkou dobu působení a díky podpoře Guarneri Trio Prag byli pozváni na letní mistrovské kurzy ve švýcarském Wengen, kde následně i koncertovali. Každý ze členů má ve svém sólovém repertoáru širokou škálu skladeb od baroka po současnost, což jim při společném tvoření přináší nejen hudební profesionalitu, ale i nový náhled a originalitu. Můžete si s nimi vychutnat skladby Beethovena, Suka, Rachmaninova, Fišera a  Šostakoviče.

Městské kulturní středisko Tišnov
TIC Tišnov
Ticket Art
Ticketstream
Colosseum Ticket
Ministerstvo pro místní rozvoj
Go From Brno

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.