Úspěch se neodpouští

  • St 7. 6.
  • 17:00 - 19:00
  • vernisáž
  • Muzeum města Tišnova
  • dobrovolné

Zveme Vás na vernisáž výstavy z památníku Karla Čapka s názvem Úspěch neodpouští.
Výstava seznámí návštěvníky s odvrácenou stranou jeho popularity. Čapek měl řadu odpůrců a dlouhodobě musel čelit pomlouvačným článkům kolegů žurnalistů, anonymním dopisům, nenávistným telefonátům, ba i vysloveným projevům agresivity, které zesílily po podpisu mnichovské dohody.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.