Vcházení do obrazů Josefa Jambora

  • So 16. 10. - Ne 6. 2.
  • 00:00 - 00:00
  • výstava
  • Galerie Josefa Jambora
  • dobrovolné
Jan Lacina (in memoriam), Petr Halas

Výstava Vcházení do obrazů Josefa Jambora představuje část výsledků projektu  Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie, který se uskutečňuje  s podporou Technologické agentury České republiky. Je založen na dohledávání míst vzniku krajinomaleb (a fotografií), zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a písemných pramenů.
Změny krajiny jsou obvykle studovány s pomocí starých a novějších map či leteckých a družicových snímků. Uvedený projekt využívá navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a především, díky jejich divácké či čtenářské atraktivitě, obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie. Některé realistické malby a grafiky, popřípadě staré fotografie, nám zanechaly svědectví o hospodaření v krajině, uspořádání sídelní struktury, o typech rostlinných společenstev, a někdy dokonce i o konkrétních druzích rostlin. Jelikož je vegetace nejnápadnějším, a navíc v závislosti na hospodaření proměnlivým prvkem krajiny, byly změny krajiny interpretovány také z hlediska změn flóry.
Akademický malíř Josef Jambor (1887–1964) patří k malířům ztvárňujícím krajinu tak věrně, že je možné jeho obrazy současně využívat i jako spolehlivý dokument pro studium krajiny a její proměny. Zaujetí jeho dílem vedlo autory projektu k záměru vydat k výstavě stejnojmennou publikaci, která vychází v lednu 2022. Je určena k rozvoji turismu městům a obcím, které leží v oblastech, jež se staly součástí našeho vědeckého výzkumu. Výstava i projekt vycházejí z již realizovaných podobných výstav „Vcházení do obrazů našich krajinářů“, pořádaných v letech 2014 v Galerii Josefa Jambora a 2015 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Jejich autorem byl tišnovský popularizátor přírodovědy a umění doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (1944–2020).
V rámci současného projektu se uskutečnily již dvě obdobné výstavy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě: Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy (2020) a Vcházení do krajinomalby a fotografie – západ Moravy a přilehlé Čechy (2021). Podobné výstavní přehlídky jsou ještě plánovány v roce 2022 v Muzeu ve Šlapanicích, v Podhoráckém muzeu v Předklášteří, v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
Návštěvníci výstavy mají nyní možnost spatřit obrazy Josefa Jambora nejen z Tišnovské sbírky, ale i z dalších významných státních institucí a soukromých sbírek. Současná expozice je ukázkou výsledných výstupů k vybraným obrazům podle zadání výzkumného projektu. Doprovodné texty k jednotlivým srovnáním svým obsahem mnohdy přesahují obvyklý rámec podobných prezentací. Věříme však, že si každý návštěvník najde na vybraných obrazech Josefa Jambora své oblíbené místo, k němuž se bude chtít vracet.
Oblastí našeho zájmu, jíž se ve výběru děl Josefa Jambora věnujeme, je převážně Českomoravská vrchovina, a to jak Jamborovo rodné Novoměstsko, tak i okolí Tišnova, s nímž spojil druhou polovinu svého života. Vybraný soubor obrazů otevřené krajiny doplňuje i několik ukázek jeho rané tvorby z městského prostředí Brna a Prahy – a tři kresby ze svitavského údolí nedaleko Babic, jež vznikly během Jamborova léčebného pobytu v tamním sanatoriu na samém sklonku jeho života.
 

 

Výstavu Vcházení do obrazů Josefa Jambora věnují autoři památce jejich učitele, kolegy a blízkého člověka, doc. Ing. Jana Laciny CSc.
Řešitelské instituce
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Autoři textů a scénáře výstavy
Petr Halas, Jan Lacina (in memoriam), Tomáš Koutecký, Michal Friedl, Eva Kallabová
Další spolupracovníci
Hana Skokanová, Václava Hrubá, Naděžda Malá, Ondřej Michálek, Josef Ptáček, Josef Šunka, Marek Havlíček, Tomáš Slach

 

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.