Velikonoce u ptačích sousedů

  • Čt 1. 4. - Ne 18. 4.
  • 00:00 - 00:00
  • výstava
  • město Tišnov
  • zdarma

  Svátky jara letos proběhnou zcela jinak. Zavřené obchody, prázdné výlohy i plakátovací plochy odrážejí stav, v němž jsme se ocitli všichni. Zdá se, jako by z ulic měst a obcí zmizel život. Není to tak! Nastražte uši a otevřete oči. Příroda se probouzí po zimním spánku. Vzduchem zní zpěv ptáků a vydává povel: hlavu vzhůru a pořádně se rozhlédněte.

     Ptáci a Velikonoce k sobě patří jako vejce k vejci. Během letošní velikonoční obchůzky můžete naše zpěvavé sousedy navštěvovat dle libosti, neboť jsou naštěstí stále okolo nás. I když bohužel rychle mizí jejich druhová rozmanitost a podmínky pro přirozené prostředí. Pro jednou ovšem nejsou zdrojem nákazy a dá se říct, že od nás drží rozestupy. Ptáci jsou navíc posly radosti a naděje.

Vybízíme vás k návštěvě ptačích sousedů, ale žádné ptákoviny! Pomlázky raději nechejte doma, mějte ohled, buďte zdvořilí a nerušte ptačí způsoby. Co pro vás tedy máme?

Vyhlašujeme velikonoční výzvu pro děti!
Pomozte nám zaplnit prázdné a bezútěšné výlohy, okna a plakátovací plochy ve městě a oživte spolu s námi ulice Tišnova. Vystavte zde své práce na téma Velikonoce u ptačích sousedů. Pozorujte ptáky, zjistěte zajímavosti z jejich života, nastudujte jejich zvyky a dovednosti. Spojte to s tématem Velikonoc. Nechejte svou fantazii letět jako pták. Dejte se do psaní a výtvarného tvoření. Formát prací A3 a větší.

     Výsledek nám doručte po předchozí domluvě na jedno z těchto míst: Galerie Josefa Jambora (T: 730 167 598), dětské oddělení Městské knihovny Tišnov (T: 530 334 017), TIC (T: 530 334 011). Práce můžeme po dohodě vyzvednout. Termín uzávěrky přijímání prací: pondělí 29. 3. 2021.

     Odevzdané práce budou vystaveny od 1. 4. do 18. 4. 2021. Budou chráněny před povětrnostními vlivy jako v peříčku. Nejlepší budou odměněny cenami. Ale pamatujte – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Inspirace k tvoření
1. Malujte ptáky na načrtnuté stromy, keře či krmítka. Vyrobte koláž. Nakreslete kraslici s motivy ptáků. Složte ptačí origami z návodu na internetu. Kombinujte rozdílné výtvarné techniky. Udělejte portrét oblíbeného ptáčka. Nakreslete komiks, napište příběh o ptačích dobrodružstvích.
2. Zamyslete se nad ustálenými slovními spojeními: zmoklý jako slepice, mít po ptákách, vrána k vráně sedá, být ranní ptáče, sova, nebýt labuť, spát jako dudek, být z divokých vajec, mít orlí zrak, být volný jako pták, chlubit se cizím peřím, pořád někam lítat. Víte o dalších? Napište je k výtvarným pracím, udělejte z nich téma svého obrázku!

Jste doma na online výuce? Máte možnost tvořit na téma společně podle návodu na online velikonoční animační dílně U ptačích sousedů v neděli 28. 3. 2021 od 16:30h s lektorkami Galerie Josefa Jambora. Info o registraci na webu MěKS.
Akci pořádá Galerie Josefa Jambora, Městská knihovna a Turistické informační centrum.

 

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.