Velikonoční animační dílna

  • Ne 28. 3.
  • 16:30 - 17:45
  • online dílna pro děti
  • online

Připojte se k nám na online
velikonoční animační dílnu U ptačích sousedů, na které budeme tvořit na toto téma společně podle
návodu, a to v neděli 28. 3. 2021 od 16:30h.
Lektorky GJJ: Lucie Zamazalová, Radka Kaclerová.

Pro více informací k výzvě a registraci na online animační dílnu kontakt:
email: radka.kaclerova@kulturatisnov.cz
tel: 730 167 598
Akci pořádá Galerie Josefa Jambora, Městská knihovna Tišnov a TIC Tišnov.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.