Vernisáž k výstavě Vcházení do obrazů Josefa Jambora

  • So 16. 10.
  • 15:00 - 16:00
  • vernisáž
  • Galerie Josefa Jambora
  • zdarma
Jan Lacina (in memoriam), Petr Halas

Výstava se věnuje podobám krajiny Tišnovska, Vysočiny, ale i jiných oblastí ČR v minulosti a současnosti. Představí krajinomalbu Josefa Jambora a část výsledků projektu Technologické agentury ČR.

Projekt docenta Jana Laciny a doktora Petra Halase je založen na dohledávání míst pořízení krajinomaleb a fotografií, zhotovení srovnávacích fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů.
Na vernisáži zahraje Ondřej Lacina s kapelou Ořešák.
Projekt uskutečňuje za finanční podpory Technologické agentury ČR a řešitelských institucí
Řešitelskými institucemi jsou Ústav geoniky AV ČR, Mendelova univerzita v Brně a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.